Üyelik ve Kullanım Şartları

İşbu web sitesinin sahibi Edenred Türkiye olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Edenred Türkiye'ye aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce Üyelik ve Kullanım koşulları sözleşmesini dikkatle okuyup, ilgili bölümü işaretleyerek kabul ediniz.

İşbu Sözleşme Taraflar arasında Üyelik ilişkisi sonlandırılana dek, söz konusu ilişki adına geçerli bir belge olarak kabul edilecektir.

Tanımlar;
EDENRED; Edenred Türkiye
Öneren; Kullanıcı, kayıt formu ile siteye kaydını yaptıran ve ödül sistemi ile kazanç sağlamaya hak kazanan kişi/firma
Önerilen; Öneren tarafından ÖnerKazan programıyla önerilen kişi/firma
Kişi/firma; Edenred tarafından veya üyeler tarafından temas kurulmuş, kayıt işlemleri sisteme alınmış gerçek veya tüzel kişiler
Ödül: Önerilen bir kişi/firmanın EDENRED'in onayını takiben müşterisi olması, sipariş verip ödeme yapması ve/veya ile oluşacak/sağlanacak ve içeriği EDENRED tarafından tek başına belirlenecek olan finansal değere sahip avantaj ve/veya avantajlar

Kampanya Ortağı Kurum(lar): EDENRED'in kendi adı altında Öneren'e, kendi hizmet ve ürünleri kapsamı dışında sunacağı ödülleri, aralarındaki işbirliği anlaşmasına uygun olarak sunacak olan kurum(lar)

Web sitesi: www.onerkazan.com.tr


Genel Koşullar
İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi EDENRED'e ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. EDENRED işbu site ve site uzantısında, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve EDENRED web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.
EDENRED web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir.
EDENRED sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Web Sayfalarına Link Verilmesi
Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, EDENRED link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
EDENRED bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi EDENRED'in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı
EDENRED Web Sitesi'nin sahibi Edenred'dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu EDENRED'in ya da EDENRED'in lisans aldığı/sağladığı kuruluşların mülkiyetindedir.
Web sitesinde yer alan eserlerin ve bilgilerin tüm mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) tamamen EDENRED'e aittir. EDENRED'den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.
Sorumlulukların Sınırlandırılması
EDENRED, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, kesinti, ihmal, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
EDENRED bu site içerisinde sürekli yer alan dolaylı veya dolaysız bir bilgiden kaynaklanan zarardan sorumlu tutulamaz.
EDENRED bu sitenin içermiş olduğu hatalardan, muhteviyatından, noksan ve ihmallerden asla sorumlu tutulamaz.
Sistemimize kayıtlı olan veya olmayan site kullanıcılarının "Arkadaşına Gönder" seçeneği ile 3. kişilere internet sitesi e-posta sistemi üzerinden gönderdikleri mesajlar otomatik olup, metin içeriğine yapılan eklemelerden EDENRED sorumlu değildir.
Gizlilik Prosedürü ve Kişisel Bilgiler
Web sitemize kayıt olurken, paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin EDENRED tarafından, faaliyetlerimize yönelik tüm amaçlar doğrultusunda kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler kendi veri tabanımızda güvenli bir şekilde saklanacak olup, işbirliği içinde bulunuğumuz 3. kişi ve kampanya ortağı kurumlar dışında, izniniz dışında kesinlikle paylaşılmayacak ve kullandırılmayacaktır.
EDENRED gizlilik kurallarının uygun şekilde yerine getirileceğini teyit eder. Böylelikle, EDENRED, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, EDENRED tarafından toplanmış olan her türlü bilginin ekip tarafından alınan güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklanmasına, erişilmesine, kullanılmasına, değiştirilmesine ve yasa dışı tahrip olunmasına karşı gerekli gayreti göstermeyi amaçlamaktadır. Kayıtlarıtn gizliliği işlemleri altta belirtilen şekilde yürütülmektedir;
Kayıt yapıldığı zaman, üye profili oluşturulacaktır. Profil şirket veri tabanında gizli tutulmaktadır.
Önerilen kişi veya kurumlarla kurulacak ilk temaslarda referans veren kişinin ismi kullanabileceği gibi, Öneren kişi adına iletişim mesajı dahi kullanabilecektir. Bu nedenle kişilerin farklı kaynaklardan bulabileceği/ulaşabileceği kişi/firma ve yetkili kişi bilgilerini bu sistem üzerinden EDENRED'e göndermesi ile öneren, önerdiği kişiyi tanıdığını ve kontaklarını onun bilgisi dahilinde paylaştığını kabul eder ve her türlü sorumluluğu ve cezai işlemi üstlenir. Bu konuda EDENRED'in hiç bir sorumluluğu olmadığını öneren kabul ve beyan eder. Bu madde ve yükümlülüğün ihlal edilmesinin tespit edilmesi durumunda önerenin hesabı EDENRED tarafından kapatılabilir ve bütün hesap bakiyesi EDENRED'in sözleşme ihlali ve menfi müspet zararından dolayı mülkiyetine geçer ve her türlü sorumluluğunu ihlal eden öneren bunu kabul ve taahhüt eder. Kazanılan ödüller varsa hesapla beraber iptal edilir.
Bilgi gönderiminde kullanılan pek çok form iletme esnasında şifrelenerek SSL “Secure Sockets Layer (SSL) şifre çözme teknolojisi” ile korunmaktadır. Veri, EDENRED'e ulaştıktan sonra da her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. SSL'den faydalanabilmek için tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir.
Kayıt yapılan bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılır;
Hesapların işleme konulması ve yönetilmesi,
Hizmetler ve ilgili ürünlerin pazarlanması,
İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantıların devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin biraraya getirilmesi,
Önerilen kişi veya kuruluşların bilgilerinin siteye girişinin yapılması,
Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması.
Yukarıdaki maddelere yönelik amaçlar ile uygulamadaki yürütmelik, kural ve düzenlemelere uygun bir şekilde, belirtilmekte olan şart ve koşullar altında uygulandığı sürece, EDENRED'in hak, hukuk ve kar/kazancı ve/veya sitenin diğer kullanıcılarının hak, hukuk ve kar/kazancı gözetilerek veri üçüncü kişilere aktarılabilir.
Program Kullanım Koşulları
Programın kullanımı kayıt olan kişilerin yaptıkları öneriler neticesinde önerilen kişi/firmanın verdiği sipariş kapsamında yer alan personel sayısına bağlı olarak TL karşılığı ödül kazanılmasından ibarettir.
Bu siteye hizmetlere, kaynaklara ve site içeriğinin belirli bir bölümüne ya da tümüne erişmek için, kullanıcılardan kayıt bilgilerini sağlamaları ve siteye giriş yapmaları istenmektedir. Bu sitenin, hizmetlerin ve site içeriğinin kullanılması için, kullanıcının sağladığı tüm kayıt bilgilerinin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olması ve bu şekilde kalması bir zorunluluktur. Öneren, kayıt bilgilerinde meydana gelebilecek her türlü değişikliği EDENRED'e yine bu site üzerinden derhal bildirmeyi kabul eder.
EDENRED verilen bilgilerin doğru, güncel ya da eksiksiz olmadığına inanırsa ya da EDENRED herhangi başka bir şekilde, tamamen kendi inisiyatifinde uygun olacağına inandığında (aynı kişi tarafından birden fazla hesap/kullanıcı profili için kayıt yapılmasından şüphelenilmesi dahil) önerenin bu siteye ve/veya herhangi bir kaynağına, hizmetine ve site içeriğine erişimini reddetme ve kullanıcı hesaplarını sonlandırma ya da askıya alma hakkına sahiptir.
Bir kişi/firma gün içerisinde en fazla 10 kişi/firma önerebilecektir.
Bir kişi/firmanın daha önce önerdiği bir kişi/firmayı tekrar önerebilmesi için öneri tarihi üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir.
Öneren kişi/firmanın kayıt formunda paylaşacağı kendi bilgileri EDENRED tarafından öneren kişiye farklı kanallar üzerinden yapılacak tanıtım, promosyon vs. aktivitelerinde kullanılabilecektir.
Öneren önerdiği kişi/firmanın önerilmesinden dolayı önerilenin EDENRED'e karşı bulunabileceği hukuki taleplerden tamamen sorumludur. Aksine meydana gelebilecek durumlardan EDENRED'in rücu hakkı saklıdır.
Önerilen Kişi/Firmaların Değerlendirilmesi
ÖnerKazan üzerinden sadece çalışanlarının öğle yemeği için Ticket Restaurant yemek kartı/kuponu veya şirket araçlarının akaryakıt ihtiyaçları için Ticket Business Fuel akaryakıt harcama çözümünü kullanabilecek kişi/firmalar önerilebilmektedir. Önerilen kişi/firmaların değerlendirme sürecine alınması için;
Mevcutta EDENRED müşterisi olmaması
Son iki ayda farklı birisi tarafından önerilmemiş olması
Önerilen kontak kişinin yetkili, karar verici olması
Aynı kişi tarafından öneriliyorsa öneri tarihi üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
Önerilen kişi/firmalarla ilk iletişim e-posta yoluyla yapılacak ve bilgilerin teyit edilmesi talep edilecektir.
Önerilen kişi/firmaya sunulacak çalışma koşulları EDENRED tarafından belirlenecektir, gizlidir ve kişi/firmalar arasında farklılık gösterebilir.
Yukarıda belirtilen şartlar sınırlı olmayıp, EDENRED tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Öneren, her işlem öncesi işbu Katılım Şartlarını okumak ve onaylamak zorundadır.
Ödül Sistemi
Ödül kazanımı olması için kurallara uygun şekilde formların doldurulmuş olması, önerilen kişi/firma ile sözleşmenin imzalanmış, ilk siparişinin verilmiş ve ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.
Ödüller, Ticket Restaurant için önerilen kişi/firmanın sadece ilk siparişi kapsamında yer alan personel sayısı, Ticket Business Fuel için önerilen kişi/firmanın sadece ilk siparişinde yer alan araç sayısı üzerinden verilecektir. Personel sayısı ilk sipariş kapsamındaki kart/koçan adedi üzerinden belirlenmektedir. Kart/koçan adetlerinin sayıma esas alınması için aylık minimum 70 TL sipariş içermesi gerekmektedir.
Kazanç sistemi, gerek kazanca esas alınan değer (ilk sipariş kapsamındaki personel sayısı gibi), gerek yüzde oranı, gerekse sabit ödüllendirme gibi farklı şekillerde dönemsel ya da tamamen EDENRED tarafından tek taraflı olarak herhangi bir bildirim yapmadan değiştirilebilir.
Öneren, ödüle hak kazanması durumunda, o an mevcut ödül sistemlerinden kendisine seçim hakkı verilen opsiyonları hesabındaki tutara uygun olarak bölerek kullanabilir.
EDENRED, önceden haber vermeksizin ödül değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
Ödüllerin EDENRED dışında, kampanya ortağı ve/veya işbirliği içinde bulunulan şirketlerin sağladığı ürün ve hizmetlere dair olması halinde; söz konusu ürün ve hizmetlere dair EDENRED'in hiçbir surette sorumluluğu olmayacak ve söz konusu hukuki ilişki tamamen işbirliği yapılan kampanya ortağı kurum ile Öneren arasında geçerli olacaktır.
Kazanılan tutarlar sadece ilgili program web sitesi üzerinde yer alan katalogda ve katalog ürünlerinde kullanılabilir.
Katalogdaki ürünler ve değerleri EDENRED tarafından belirlenecektir.
Kazanılan tutarların hesaba yüklendikleri tarihten itibaren bir sene içerisinde kullanılmaları gerekmektedir. 1 yıl içerisinde kullanılmayan tutarlar sıfırlanarak geçerliliğini kaybedecektir.
Katalog üzerinden alınacak kuponların üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olacaktır ve bu tarihlerin geçerliliği değiştirilemez.
EDENRED Sorumlulukları
Önerilen kişi/firmaların değerlendirilmesi tamamen EDENRED'in insiyatifinde olup, yalnızca uygun bulunması durumunda iletişime geçilecektir.
Sistem internet üzerinden faaliyet gösterdiğinden doldurulan formların teknik ve sair sorunlardan dolayı ulaşmaması durumunda EDENRED'in sorumluluğu yoktur.
Kazanılan tutarlar önerilen kişi/firmanın ödemesini yapmasının ardından 30 günde önerenin hesabına yüklenecektir.
Öneren, bu site içerisinde hukuki veya cezai yaptırıma neden olabilecek herhangi bir bilgiyi aktarmamakla ve bu sebeple bu site aracılığıyla kamu düzenine aykırı veya lekeleyici yasadışı bilgileri ifşa etmemekle yükümlüdür.
Kazanılan tutarlarla verilecek kupon siparişlerinin ilk gönderimleri, masrafları EDENRED'e ait olmak üzere 10 iş günü içerisinde ilgili adrese gönderilmek üzere kargoya verilecektir. Kargonun gönderim yapılan kişiye ulaşamaması durumunda gönderi EDENRED'in merkezine gönderilecektir. Kişiye bilgilendirme yapılıp, Merkez Ofis'ten alması istenecektir. Kargo bedelinin kendisi tarafından karşılanması koşuluyla tekrar gönderim de yapılabilecektir. Bu şekilde de teslim edilemeyen gönderiler son kullanma tarihine kadar saklanacak ve sonrasında imha edilecektir. İmha edilen kuponlar tekrar üretilmeyecektir.
Öneren kişinin/firmanın program kapsamında ilettiği tüm bilgilerin doğruluğundan veya hatalı olmasından ötürü EDENRED'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Şifreler Ve Kullanıcı Kaydı Hesap Detayları
Şifreler harf ve rakamlardan oluşmalıdır, güvenli bir şekilde saklanmalıdır ve periyodik olarak değiştirilmelidir.
Kullanıcı kendi şifresini, kimliğini ve diğer bilgilerini (varsa) ve kullanıcı hesabı altındaki tüm diğer etkinliklerinin gizliliğini korumakla sorumludur. Kullanıcı hesabının her türlü izinsiz kullanımı ya da diğer güvenlik kurallarının çiğnenmesi durumları, hemen EDENRED'e bildirilmelidir. Yetkisiz şifre işlemlerinden kaynaklanabilecek zararlardan EDENRED sorumlu değildir.
Kayıtlar ve/veya ÖnerKazan aboneliği kişiye özeldir. Hesap adı, kimliği ya da şifre başka kişilere açıklanmamalıdır. Hesap adı ve parolanın üçüncü kişilerle paylaşımı, kayıt ve/veya ÖnerKazan aboneliğinin sonlandırılmasına neden olabilir; ve sona erdirme sonucunda para iadesi yapılmaz.
Bize Ulaşın Üzerinden Gönderilen Uygunsuz E-postalar
EDENRED uygunsuz olarak nitelendirdiği kullanıcı içeriğinin bu site kullanılarak iletilmesini, dağıtılmasını, yayılmasını, yüklenmesini, postalanmasını, gönderilmesini, paylaşılmasını ve bu sitede saklanmasını yasaklamaktadır.
Site Servisleri Ve Site İçeriği İle İlgili Hükümler
EDENRED işbu site kanalıyla temin edilebilecek işlevler veya servislerin sürekli temin edilebileceği, kesintiye uğramayacağı, güvenli veya hatasız olacağı, kusurların düzeltileceği veya bunları sağlayan sitenin ya da sunucunun virüs ya da zararlı bileşenler içermediği konusunda garanti vermemektedir.
EDENRED ÖnerKazan sitesi üzerinde flash içerikli çalışmalar da bulunmaktadır. Dolayısıyla flash player olmayan kullanıcılar ilgili programı indireceklerdir. Bu durumda YAZILIM İNDİRMELERİ'nden EDENRED'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, indirmeden dolayı yaşanabilecek virus bulaşmasından dolayı hiçbir talepte bulunulamayacağını kullanıcılar kabul eder.
Süre ve Fesih
İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları web sitesinde mevcut oldukları sürece ve değiştirilmedikçe yürürlükte olacak ve Üyenin üyeliği belirtilen şartlardan herhangi birine göre feshedilmediği ve/veya Üye tarafından sonlandırılmadığı sürece Taraflar için süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir.
Üye dileği anda bilgi@onerkazan.com.tr adresine mesaj göndererek adını, soyadını, kullanıcı adını belirterek, üyeliğini sona erdirebilir: EDENRED Üye'nin hesabını en kısa sürede etkişizleştirir.
Web sitenin işleyişini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yasa veya mevzuat değişikliği veya idari, adli bir merciinin kararı üzerine, ya da Üye'nin buna sebebiyet verebilme ihtimalinin bulunduğu herhangi bir fiili nedeniyle, EDENRED, Üye'nin üyeliğini kendi insiyatifiyle tek taraflı olarak feshedebilir.
Bu durumda üyelik feshi Üye’ye sistemde kayıtlı olan adreslere paralel olarak, elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Edenred Türkiye